Jak wydrukować imienny identyfikator, upoważniający do wejścia na targi?

 

  1. Aby wydrukować imienny identyfikator, najpierw upewnij się, że jesteś zalogowany na e.jubinale.com.
  2. W menu po lewej stronie wybierz “Lista pracowników”. Zobaczysz tam listę osób skojarzonych z Twoją firmą. Jeżeli brakuje jakiejś osoby na liście postępuj zgodnie z podpowiedzią „Jak dodać siebie i/lub pracownika do listy pracowników biorących udział w targach?”
  3. Przy każdej osobie w kolumnie „Akcje” dostępne jest rozwijane menu “wybierz”. Po kliknięciu na ten przycisk należy wybrać akcję “Pobierz identyfikator”. Identyfikator zostanie pobrany na dysk w formacie pliku pdf. 
    UWAGA: Jeśli jesteś wystawcą, możesz także wydrukować identyfikatory dla serwisu technicznego. Wystarczy, że po kliknięciu na rozwijane menu “wybierz”, wybierzesz opcję “pobierz id. dla serwisu”.
  4. Otwórz pobrany identyfikator, wydrukuj go i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na wydrukowanym dokumencie.
  5. Powtórz powyższe kroki dla każdej osoby z listy, która weźmie w tym roku udział w targach.

Jeśli po wybraniu opcji “Lista pracowników” nie pojawiają się tam Twoi pracownicy, musisz dodać ich do tej listy. W przeciwnym wypadku nie będziesz mógł wydrukować im imiennych identyfikatorów. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, zapoznaj się z odpowiedzią na pytanie “Jak dodać siebie i/lub pracownika do listy pracowników biorących udział w targach?”

 

DO GÓRY