REGULAMIN

 1. Właścicielem serwisu jubinale.com oraz systemu e.jubinale.com jest PB GROUP, ul. Edisona 3/3, 80-172 Gdańsk, zwanym dalej: Administratorem.

 2. Serwis jubinale.com (zwany dalej Serwisem) oraz system e.jubinale.com (zwany dalej Systemem) stanowią jedną całość.

 3. W niniejszym regulaminie pod terminem Użytkownik rozumiana jest osoba korzystająca z Serwisu, jak również osoba zarejestrowana w Systemie i korzystająca z jego rozwiązań programowych oraz zasobów.

 4. Użytkownikiem Konta może zostać tylko osoba pełnoletnia. 

 5. Serwis jest zbiorem informacji o targach Jubinale dla Użytkowników

 6. System jest zbiorem informacji oraz rozwiązań programowych ułatwiających obsługę uczestników targów Jubinale.

 7. Warunkiem korzystania z Systemu i założenia Konta jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookie i zaakceptowanie ich postanowień.

 8. Aby mieć możliwość korzystania z Systemu w sposób aktywny Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje swoje dane firmowe i/lub osobowe.

 9. Administrator zastrzega sobie prawo do odmówienia uruchomienia Konta oraz do trwałego usunięcia Konta bez podania przyczyny.

 10. Użytkownik Systemu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących Serwisu i/lub Systemu oraz innych usług Administratora drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres jego poczty elektronicznej.

 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w trakcie korzystania z Serwisu i/lub Systemu.

 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu i/lub Systemu przez jego Użytkowników;
  2. szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do Systemu przez osoby trzecie;
  3. wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie.

 13. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania Serwisu i/lub Systemu bez powiadomienia Użytkowników;
  2. usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości Serwisu i lub Systemu;
  3. zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu i/lub Systemu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu i/lub Systemu.

 14. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Systemie jakiekolwiek dane osobowe własne lub innych osób (w tym w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób oraz czyni to na własną odpowiedzialność.

 15. Użytkownicy są zobowiązani do niedziałania w celu manipulowania treściami w Serwisie i/lub Systemie, do niespamowania Serwisu i/lub Systemu oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i/lub Systemu.

 16. Dostęp do wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie i Systemie jest bezpłatny, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu i/lub Systemu, lub wykorzystywania treści w nim zawartych. 

 17. Administrator zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego blokowania dostępu do Serwisu dla Użytkowników, którzy złamali postanowienia niniejszego Regulaminu.

 18. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta w Systemie dowolnej chwili.

 19. Wszelkie pytania dotyczące Serwisu i/lub Systemu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu i/lub Systemu, Użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: info@jubinale.com

 20. Wszelkie spory w związku z Regulaminem Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.

 21. Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy w sprawie orzeknie o nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków, postanowienie zostanie usunięte z Warunków w sposób nienaruszający integralności pozostałych postanowień. Pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy i będą wykonalne.

 22. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każda zmiana zostanie opublikowana na stronie www.jubinale.com/regulamin

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane dotyczące zarejestrowanych Użytkowników w naszym Serwisie przechowywane są i przetwarzane przez PB GROUP z zachowaniem środków bezpieczeństwa spełniających wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 2. Administratorem danych jest PB GROUP, z siedzibą ul. Edisona 3/3, 80-172 Gdańsk zwany dalej Administratorem. 

 3. Administrator wykorzystuje dane osobowe zebrane za pośrednictwem Serwisu i/lub Systemu, w szczególności formularza rejestracyjnego firm, pracowników i osób towarzyszących, formularza kontaktowego, oraz kontaktu telefonicznego użytkownika w celu sprawnego prowadzenia i obsługi Serwisu i/lub Systemu, targów Jubinale i innych usług świadczonych przez Administratora oraz do celów marketingowych, wyłącznie na użytek własny, na co Użytkownicy wyrażają zgodę akceptując powyższy Regulamin. 

 4. Powierzenie danych może nastąpić wyłącznie podmiotom odpowiedzialnym za serwis i utrzymanie strony w ramach zawartej umowy, na podstawie której podmioty te nie mają prawa do wykorzystywania danych na własny użytek oraz podmiotom prawnie do tego upoważnionym. 

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, ich sprostowania, oraz zaprzestania przetwarzania, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Realizacji swoich praw Użytkownik może dokonać poprzez modyfikację lub usunięcie danych na udostępnionym panelu “konta użytkownika” lub domagać się listownie poprzez adres elektroniczny info@jubinale.com lub adres siedziby Administratora. 

 6. Usunięcie przez Administratora, na wniosek Użytkownika, niezbędnych danych podanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez Administratora usług w ramach Systemu i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z Systemu wszystkich umieszczonych przez niego Treści. Ponowne użycie (odzyskanie) usuniętego konta jest niemożliwe. 

 7. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Systemu lub innych usług świadczonych przez Administratora, a następnie zostaną usunięte z baz danych. 

 8. Administrator oświadcza, że stosowane przy ochronie Systemu techniki zabezpieczenia kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

 

 

 

POLITYKA COOKIE

 1. Korzystając ze strony Serwisu i/lub Systemu Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami własnej przeglądarki.

 2. Zwyczajowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu i/lub Systemu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i/lub Systemu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 3. Serwisu i/lub Systemu internetowy którego administratorem jest PB GROUP, z siedzibą ul. Edisona 3/3, 80-172 Gdańsk zwany dalej Administratorem nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 4. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i/lub Systemu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu i/lub Systemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 5. Poza Administratorem dostęp do danych cooki może posiadać firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez operatora serwisu za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

 6. Pliki cookie mogą zostać wykorzystywane w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu i/lub Systemu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i/lub Systemu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu i/lub Systemu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu i/lub Systemu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. optymalizacji wydajności wyświetlanych stron, stosowanych zapytań i wyświetlanych treści.

 7. Serwisu i/lub Systemu Administratora może stosować pliki cookie:
  1. „Sesyjne” (session cookie) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 8. W ramach Serwisu i/lub Systemu Administratora mogą byś stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 9. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu i/lub Systemu.

 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i/lub Systemu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze, oraz partnerów.

 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.Treść polityki cookie.
   

Dodaj komentarz

DO GÓRY